Cool Bowling - Spojenie skvelého jedla a zábavy

V roku 1930 objavil Sir Flinders Petrie v jednom z egyptských nálezísk predmety, ktoré s najväčšou pravdepodobnosfou slúžili akejsi prehistorickej forme bowlingu. Ak je táto teória pravdivá, môžeme vznik bowlingu zaradiť až do roku 3200 pred naším letopočtom.

Aj napriek tomu, že názory na túto teóriu sa Iíšia, je viac než isté, že v 14. storočí nášho letopočtu existovala v Anglicku hra, ktorú môžeme jednoznačne považovaf za stredovekú verziu bowlingu. V tomto období existovalo niekoľko variantov hry s kolkami a tiež niekolko dalších hier, kde sa loptou vrhalo na iné objekty než sú kolky.

Brunswick kráľ medzi bowlingami priamo v centre

Darts hrajte hru plnú zručností, stratégie a zábavy

Ponuka